محصولات سامانه

بازو مرغ زعفرانی 900 گرم

  • بازو مرغ زعفرانی

  • وزن 900 گرم

  • قیمت 17،580 تومان

بازو مرغ ممتاز 900 گرمی تنظیم بازار

این بسته شامل: 900 گرم بازوی مرغ تازه  (ممتاز تنظیم بازار) 14400 تومان قیمت هر کیلوگرم: 16000 جهت مصرف خانوار محدودتی برای سفارش این محصول وجود ندارد.

بال مرغ زعفرانی 900 گرمی

  • بال مرغ  زعفرانی

  • وزن 900 گرم

  • قیمت 18680 تومان

بال مرغ ممتاز 900 گرمی تنظیم بازار

این بسته شامل: 900 گرم بال مرغ تازه تنظیم بازار   (ممتاز)  15300 تومان قیمت هر کیلوگرم: 17000 تومان جهت مصرف خانوار محدودتی برای سفارش این محصول وجود ندارد.

بسته حمایت شماره دو

این بسته شامل: دو عدد چرخ کرده منجمد مخلوط  یک کیلوگرمی به قیمت 110،000 تومان (قیمت هر کیلوگرم 55،000 تومان) یک کیلوگرم خورشتی گوساله منجمد به قیمت  56،000 تومان  قیمت این بسته با توجه به وزن و تعداد 166،000 تومان می باشد.

بسته حمایت شماره یک

این بسته شامل: دو عدد خورشتی منجمد گوساله 112،000 تومان (قیمت هر کیلوگرم 56،000 تومان) یک کیلو چرخ کرده منجمد مخلوط  55،000 تومان قیمت این بسته با توجه به وزن و تعداد 167،000 تومان می باشد.

بسته خانواده شماره دو تنظیم بازار

این بسته شامل: یک‌کیلو سردست گوساله تازه ۴۵۰۰۰ تومان دو کیلو چرخ کرده تازه گوساله 74000 تومان قیمت این بسته با توجه به  وزن معادل 119000 تومان  می باشد.

بسته خانواده شماره سه (نیمایی)

این بسته شامل: یک‌کیلو گوشت سردست تازه گوسفند(ممتاز چربی گیری شده) 99500 تومان یک  کیلو گوشت ران تازه گوسفند (ممتاز چربی گیری شده) 98500 تومان   قیمت این بسته با توجه به  وزن معادل 198000 تومان  می باشد. جهت مصرف خانوار محدودتی برای سفارش این محصول وجود ندارد.

بسته خانواده شماره یک تنظیم بازار

این بسته شامل: یک‌کیلو ران تازه گوساله ۴۶۰۰۰ تومان دو کیلو چرخ کرده تازه گوساله 74.000تومان قیمت این بسته با توجه به وزن 120000 تومان می باشد.

1 2 4 5