بسته حمایت گوسفندی

۲۱۵,۲۰۰ تومان

  • این محصول شامل: 2 بسته 800 گرمی ران منجمد گوسفند و یک بسته سردست منجمد گوسفند 800 گرمی

  • قمیت هر بسته 800 گرمی سردست گوسفند منجمد:  71،200 تومان

  • قیمت هر بسته 800 گرمی ران گوسفند منجمد: 72،000 تومان
  • وزن کلی بسته : 2 کیلو 400 گرم

  • قیمت فروش نهایی محصول: 215،200 تومان