گوشت گوسفندی ران (نیم شقه بره)

  • این محصول شامل: ۵۰ درصد ران ، 30 درصد راسته با استخوان ،۲۰ درصد قلوه گاه با استخوان می باشد

  • قمیت هر کیلو گرم: 82،500 تومان

  • وزن محصول: 4 کیلوگرم

  • قیمت فروش نهایی محصول: 330،000 تومان

Help-Desk