گوشت مخلوط گوسفندی سردست

  • این محصول شامل: 50 درصد سردست ، 20 درصد راسته با استخوان ،۲۰ درصد قلوه گاه و 10 درصد گردن گوسفند  می باشد

  • قمیت هر کیلو گرم: 82،000 تومان

  • وزن محصول: 2  کیلوگرم

  • قیمت فروش نهایی محصول: 164،000تومان

Help-Desk