گوشت گوسفندی سردست(نیم شقه بره)

  • این محصول شامل: ۵۰ درصد سر دست ، ۲۰، درصد راسته با استخوان   و 30 درصد گردن گوسفندی می باشد

  • قمیت هر کیلو گرم: 81،500 تومان

  • وزن محصول: 3 کیلوگرم

  • قیمت فروش نهایی محصول: 244،500 تومان

Help-Desk